Agricultural University Plovdiv

Име Agricultural University Plovdiv
Категория  
Aдрес Plovdiv Bulgaria
Откриване на градината през 2010-14
Описание
  • Размери: 97000 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва икомпост.
  • В градината организацията отглежда: зеленчуци, декоративни растения, билки, житни растения, овощни дървета, ягодоплодни растения и кореноплодни растения.
  • Дейности с децата:засаждане и приготвяне на храна.
  • В дейностите по градинарство сътрудничеството между децата се насърчава:винаги
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на детето да разбере същността на храната и важността да бъдеш отговорен за чистотата на околната среда;
    • Да помогне на групата / класа да разбере ползите от това да направиш нещо заедно и да се грижиш за него
Уеб сайт  http://www.au-plovdiv.bg/en/