Alice

Име Alice
Категория Детска градина
Aдрес Viale Rustici 44/a, Parma, Italy
Откриване на градината през 1985-1986
Описание
  • Размери: 30 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва и безпочвено.
  • В градината училището отглежда: Зеленчуци, Билки, Овощни дървета, Ягодоплодни овощни растения, Кореноплодни растения.
  • Дейности с децата: Сеитба, пресаждане, беритба/жътва, поливане, почистване и укрепване на растенията.
  • Връзка с училищната/образователната програма: Да. Учителите се опитват да свържат отглеждането и грижата за растенията с отглеждането и грижата за индивида (област за идентифициране), благополучието, способността да се грижат за живо същество, уважение за времената и елементите на природата, справянето с разочарованеието от негативните резултати. Има аналогии между цветовете, размерите, големината (на плодовете и растенията) с геометричните форми и Евклидовите концепции.
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на всяко дете да стане наясно с живота във всичките му форми;
    • Да помогне на групата/класа да има общи цели, да бъдат действащите лица в процеса на отглеждане, да имат роли и задачи, да си взаимодействат и сътрудничат.
Уеб сайт http://www.comune.parma.it/servizieducativi/luogo/it-IT/Alice.aspx