Asociación Sociocultural La Tribu

Име Asociación Sociocultural La Tribu
Категория Частна организация
Откриване на градината през 2014
Описание
  • Размери: 100 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва.
  • В градината организацията отглежда: зеленчуци, декоративни растения, билки, овощни дървета, ягодоплодни растения и кореноплодни растения.
  • Дейности с децата: сеитба, засаждане, беритба/жътва и приготвяне на храна.
  • В дейностите по градинарство сътрудничеството между децата се насърчава:винаги
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на детето даобразование и удовлетворение;
    • Да помогне на групата/ класа да укрепване на връзките и споделяне на опит.