Aurelia D’Este

Име Aurelia D’Este
Категория Детска градина
Aдрес Via Manicardi 18/B, San Martino in Rio (RE), Italy
Откриване на градината през 2011
Описание
  • Размери: 40 кв.м.
  • Методи на отглеждане: синергична градина с принципите на пермакултурата и биодинамиката
  • В градината училището отглежда: Зеленчуци, Билки, Житни растения, Овощни дървета, Ягодоплодни растения, Кореноплодни растения
  • Дейности с децата: Сеитба, пресаждане, беритба/жътва, поставяне на картони, мулчиране, плевене.
  • Връзка с училищната/образователната програма: Да, с Националната Детска Рамка (2012) и със училищните програми(открития за научно образование, животът на организмите, живеещи в земята, стимулиране на на сетивата).Градинарските дейности промотират възпитанието на храненето, защото продуктите се отглеждат, а след това стигат до масата.Градината също дава възможност за подкрепа на мултикултурата. Още повече, че зеленчуците са част от приказките, историите и митовете на всички страни. Накрая, градината дава възможността за направата на нови предмети и материали като вятърна играчки и плашила, и за направата на натурални портрети ( като творецът Аркимболдо)
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на всяко дете за стимулиране на мотивацията и удоволствието от ученето в класната стая и на открито, без страх. Да образова детето да пази земята, да не я изтощава, да я пази плодородна за следващите поколения. Разпознавайки вкуса и стойността на сезонните зеленчуци, на плодовете, да не се отхвърля здравословната храна, да култивират растения с екологични принципи, които уважават времената и естествената среда;
    • Да помогне на групата/класа да промотира повече отговорност и здравословно отношение и поведение към естествените ресурси, необходимо да отговори на базисната нужда от храна; уважение на времената на природата и екосистемите, развиване на свързани помежду си интереси относно флората, фауната и местните системи на градинарство и агрокултура; разбирането, че в една синергийна зеленчукова градина, има включване на различни зеленчуци, плодове и растения, дори и в клас всеки ученик трябва да бъде ценен заради уникалността и положителното допринасяне, което той със своето участие, дава на класа.
Уеб сайт http://www.icsanmartinoinrio.gov.it/scuola-dellinfanzia-aurelia-deste-2/