Biosegura

Име Biosegura
Категория Частна организация
Aдрес Camino de Prao s/n, km. 1,5. 30.180 Bullas, Murcia, Spain
Откриване на градината през 2005
Описание
  • Размери: 100 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва.
  • В градината организацията отглежда: зеленчуци, декоративни растения,  билки, житни растения, овощни дървета, ягодоплодни растения и кореноплодни растения.
  • Дейности с децата: сеитба, засаждане, беритба/жътва и приготвяне на храна.
  • В дейностите по градинарство сътрудничеството между децата се насърчава:винаги.
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на детето дасе усъвършенства
    • Да помогне на групата/ класа да усъвършенства взаимоотношенията си
Уеб сайт www.biosegura.es