февруари 5, 2018

Castellar – escuela de educacion infantil n1

E.E.I. El Castellar е държавно училище за по-малки деца (втория цикъл на детското образование, като децата са на възраст от 3 до 5 години). Центърът се намира в Булас, което е с население от приблизително 12,200 души и площ от 82,20 кв. км.

Учениците са основно от Булас, като това, че училището им е близо до тях е от съществено значение. Малка част от учениците са имигранти от различни места (Латинска Америка, Китай и др.); Семействата са с различен социалноикономически статут и се отличават в културно отношение, но повечето принадлежат към средната класа.

Към училището е създадена и функционира асоциация на родителите, която взема участие в организацията на извънкласни дейности, включително инициативи провеждани по време на Карнавала, около Великден, организиране на екскурзии и турове, както и при организирането и осъществяването на други чествания и тържества.

Училището е публично, а част от ценностите и принципите, които биват съблюдавани там са:

  • активното приобщаване към и популяризиране на демократични ценности;
  • стремеж да бъде училище, което е отворено, активно, участващо в различни инициативи, където всички имат усещането за принадлежност;
  • да изгради положително отношение към и да направи по-разпространени навиците, свързани с индивидуалното здраве и здравето на общността. Потребителските навици да не са в разрез с опазването на околната среда;

• да допринася за постоянното обогатяване (чрез практически обучения) на всички, които са част от академичните среди, въвеждайки нови технологии и по-добра информираност що се отнася до важността на езиците за личностното развитие, социалната търпимост/приемане и възприемането на външната реалност.

www.escuelaelcastellar.es