CDG Tania Savicheva

Име CDG Tania Savicheva
Категория Детска градина
Aдрес Plovdiv, Bulgaria
Откриване на градината през 2013
Описание
  • Размери: 100 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва, компост.
  • В градината училището отглежда: зеленчуци, декоративни растения, билки,овощни дървета, Ягодоплодни овощни видове, кореноплодни растения.
  • Занимания с деца: Сеитба, пресаждане, беритба/жътва, приготвяне на храна, създаване на градината;планирайки за сезона, наблюдение,събиране на семена, построяване на хотел за полезни буболечки и опрашители.
  • Връзка с училищната програма: да. В градината учениците получават практически уроци по теми, които касаят естествените науки, изучавани в класната стая, като сезоните, флората, ядивните растения, здравословното хранене.
  • Основни цели на образователната градина:
    • да насърчи всяко едно дете да е сред природата, да обича природата, да полага грижи за растенията, да наблюдава, да изследва, да експериментира, и дори да излиза навън/извън рамката, да продължи да е любопитно, грижовно и да е бдително по отношение на всичко, което се случва в ежедневието;
    • да насърчи децата от групата/класа да работят екипно, да си помагат, да общуват, да се поправят един друг, да споделят преживявания, ресурси и впечатления.
Уеб сайт http://cdg-taniasavicheva.com

http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/39