CEA Caserio de Henares

Име CEA Caserio de Henares
Категория Общностна асоциация
Aдрес Camino de la Vega s/n, 28830 San Fernando de Henares – Spain
Откриване на градината през 1987
Описание
  • Размери: 1000 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва, безпочвено и компост.
  • В градината организацията отглежда: зеленчуци, декоративни растения, билки, овощни дървета, ягодоплодни растения и кореноплодни растения.
  • Дейности с децата: сеитба, засаждане и беритба/жътва.
  • В дейностите по градинарство сътрудничеството между децата се насърчава:често
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на дететои на групата/ класа да придобие и засили уважителни навици към околната среда и хората.
Уеб сайт http://caseriodehenares.blogspot.com.es/