COpAPS Agriturismo Il Monte

Име COpAPS Agriturismo Il Monte
Категория Социален и селскостопански кооператив
Aдрес Via Castello 59, 40037 Sasso Marconi (BO), Italy
Откриване на градината през 1991
Описание
  • Размери: от1 до18 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва и безпочвено.
  • В градината организацията отглежда: зеленчуци, декоративни растения, билки, ягодоплодни растения и кореноплодни растения.
  • Дейности с децата:сеитба, засаждане и беритба/жътва.
  • В дейностите по градинарство сътрудничеството между децата се насърчава:винаги
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на детето дапреодолеесобствените си граници (да докосваземята, да хваненасекомо, да бъде способно да посеесемена, вместо да ги изгуби и т.н.) и да изпълнявамалки задачи.
    • Да помогне на групата/ класа да си сътрудничи, за постигане на обща цел (продуктивна зеленчукова градина), споделянето и осъществяването на съвместната работа, повишаването на приноса на всеки човек.
Уеб сайт www.bologna-agriturismoilmonte.it

www.copaps.it