февруари 5, 2018

Dungannon School

Началното училище Дънганън/Dungannon Primary School вече повече от 40 години обслужва град Дънганън и околностите му, в резултат на което се е превърнало в неделима част от общността. Училището е известно с многообразието от деца, които са с различен етнически и културен произход и с различни образователни потребности.

Близо 250 деца са записани в училището и те се обучават в 9 редовни и 3 специализирани паралелки, в които се предоставя допълнителна помощ в процеса на учене. Интеграцията на деца със специфични образователни потребности е с висок приоритет в училището, което разполага с високо квалифицирани учители, подпомагани от всеотдайни асистенти.

Девизът на Dungannon Primary School гласи: „В училището на бъдещето: помагаме на децата да станат граждани на бъдещето!“. Като хора, чиято основна роля е да улесняват процеса на учене, учителите тук твърдо вярват, че всеки ученик трябва да бъде ценен и да получи възможност да разгърне пълния си потенциал в среда, в която водеща е и постоянно се подхранва грижата към ближния.

Не случайно в последния доклад на Образователната инспекция се изтъква, че една от най-силните страни на училището е: “…приятелската атмосфера и стремежът на целия екип всички в училище да се чувстват приети, което е се е превърнало в характеристика за ежедневието и работата там”.

www.dungannonps.co.uk