февруари 5, 2018

Explora il Museo dei bambini di Roma

Explora il Museo dei Bambini di Roma е детски научен център, който представлява организация с нестопанска цел и е с частна форма на собственост. Това е институция с постоянна структура и е подходяща за  посещение от деца на възраст от 0 до 12 години, семейства и училищни групи.

Научният център е стопанисван от Museo dei Bambini Società Cooperativa Sociale Onlus, неправителствена кооперативна компания с ръководен състав, в който мнозинството са жени; базирана е на EN ISO 9001:2008 – сертифицирана система за качествен контрол по отношение на дизайна и  предоставянето на образователни и развлекателни дейности за деца във възрастовия диапазон от 0 до 12 години (номер на сертификата: IQ-0607-01, издаден от Dasa-Rägister).

Основните цели на Explora са:

– Да насърчи и да подпомогне естествения стремеж на децата към знание чрез вълнуващи предложения и изложби, които са подходящи за всички възрастови групи;

– Да даде възможност на родителите и децата да споделят това вълнуващо преживяване, което ще помогне на децата да пораснат, а на родителите да преоткрият детството си;

– Да предостави на учителите и децата забавни и иновативни  неструктурирани преживявания, които после могат да намерят продължение и в класната стая;

– Да събуди интереса и да допринесе за положителното отношение на децата и техните настойници към взаимодействието на различните култури, сътрудничеството, уважението към другите хора и природата;

– Да позволи на родителите и децата да се докоснат до науката и научноизследователския процес чрез поощряването на културата, знанието и новите технологии.

Explora отваря врати за широката публика през  май 2001 г., в сътрудничество с фондации, институции и компании,  като решителна роля изиграва и успешно свършената работа около набирането на средства.

Explora се намира в тази част на града, където преди се е помещавало трамвайното депо Атак/Atac (във via Flaminia 80), също така известно (в исторически план) и като “Borghetto Flaminio”. През 1998, когато площта е предоставена на нестопанската кооперативка Museo dei Bambini SCS Onlus, теренът е занемарен и всички сгради са изоставени и са в състояние на разруха. Мястото е облагородено и ремоделирано, за да може да бъде подготвена почвата за детския музей. В резултат на реновирането на някои сгради, построени в периода между 1870 и 1920 г., Explora извърши много важно преустройство на градската среда, и превърна един запуснат и не особено представителен квартал в нещо, което е ценно, е тук за постоянно и може да бъде разглеждано като еталон за семействата, училищата и децата.

www.mdbr.it