Giacomo Leopardi

Име Giacomo Leopardi
Категория Детска градина
Aдрес Via Parco della Vittoria 30, Roma, Italy
Откриване на градината през 2000
Описание
  • Размери: 10 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва, безпочвено.
  • В градината училището отглежда: Зеленчуци, Декоративни растения, Билки, Овощни дървета, Ягодоплодни растения.
  • Дейности с деца: Сеитба, пресаждане, беритба/жътва, приготвяне на храна, почистване на сандъчетата с цветя.
  • Връзка с училищната/образователната програма: да, с научните уроци в класната стая.
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на всяко дете да цени природата чрез контакта си с нея;
    • Да помогне на групата/класа да споделя постигнатите резултати.
Уеб сайт http://www.scuolabelli.it/index.php