Huerto Pío-Fundación Sierra Minera

Име Huerto Pío-Fundación Sierra Minera
Категория Неправителствена организация: Екологично обучение за всички възрасти и групи
Aдрес Road F-40, Cartagena, Murcia, Spain
Откриване на градината през 2016
Описание
  • Размери: 1600 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва икомпост.
  • В градината организацията отглежда: зеленчуци, билки, овощни дървета и кореноплодни растения.
  • Дейности с децата: сеитба и засаждане.
  • В дейностите по градинарство сътрудничеството между децата се насърчава:често
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на детето дада почувства, че е част от природата;
    • Да помогне на групата/ класа да споделят задачи и да разберат от къде идва храната.
Уеб сайт www.fundacionsierraminera.org/proyectos/huertopio/