февруари 5, 2018

I.C. CLAUDIO ABBADO-SCUOLA DELL’INFANZIA ERMENEGILDO PISTELLI

Istituto Comprensivo Claudio Abbado (ICCA) е създаден на 1-ви септември 2012 г. и обединява три училищни комплекса (“plesso”):

– Plesso Pistelli: предучилищни занятия (7 класа) и начално училище (40 класа);

–      Plesso Giovanni XXIII: основно училище (12 класа);

– Plesso Vaccari: предучилищни занятия (3 класа) и начално училище (7 класа).

Според тригодишния план, който описва набора от образователни мероприятия, основните цели на това висше учебно заведение са както следва:

– да направлява учащите се чрез сътрудничество, солидарност и активно гражданство, със специално приоритизиране на:

– специалните образователни потребности на възпитаниците, интегрирането на маргинализираните/пренебрегнатите ученици, включително и тези с обучителни затруднения;

– възникващи образователни потребности, подобряване на нивото на образование по английски език и науки;

– сътрудничество със семейства и по-голяма отвореност на училището към местната общност чрез координация и организиране на извънкласни инициативи.

Основната идея е училището успешно да съчетава  иновацията и инклузивността, да е отворено към предизвикателствата на 21-ви век, да развива ключови компетенции, които са необходими за икономически, граждански и социален живот като взима под внимание (в пълна степен) образователните потребности на всички.

По-конкретно, проектът е с участието на подготвителното училище Scuola dell´Infanzia „Ermenelgildo Pistelli“, с група от учители, училищния ръководител и група от деца на възраст от 0 до 6 г.

В Scuola dell´Infanzia „Ermenelgildo Pistelli“  се провеждат три занятия с деца на възраст от 3 до 5 г., с поредица от проекти и дейности, включващи театрални и кулинарни работилници, занимания по английски език и компютърни науки, като целта е да бъде допринесено за по-плавен преход към началното училище. Училището е оборудвано с LIM (интерактивна бяла дъска) и мултимедийна лаборатория, а също така разполага и със специален кабинет, предназначен за деца от аутистичния спектър.

Разполага с градина за образователни и дидактически дейности, а бъдещите планове включват усъвършенстване на активностите, които са по темата за градинарството, като всичко това е заслуга на въпросния проект.

www.icclaudioabbado.gov.it/