Istituto Comprensivo Don Bosco

Име Istituto Comprensivo Don Bosco
Категория Детска градина/ Основно училище
Aдрес Piazza Don Bosco 11, Tolentino (MC), Italy
Откриване на градината през 2016
Описание
  • Размери: 180 кв.м.
  • Методи на отглеждане: безпочвено.
  • В градината училището отглежда: Зеленчуци, Декоративни растения, Билки, Кореноплодни растения.
  • Дейности с деца: Сеитба, пресаждане, беритба/жътва.
  • Връзка с училищната/образователната програма: да, с научните теми.
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на всяко дете да разбира природата около него; да разбере възможностите за моделиране на околната среда; положителна промяна на средата; желанието да създават връзки; да знае как да наблюдава; да развие практически умения; да промени отношението на някой друг;
    • Да помогне на групата/класа да получат разбиране за ролята на всеки и способността да поемат ясни лични отговорности, потенциалът за взаимодействие и важността на постигането на общи цели.
Уеб сайт http://www.comprensivodonbosco.it/