Kindergarten 15 Nezabravka

Име Kindergarten 15 Nezabravka
Категория Детска градина
Aдрес Vidin, Bulgaria
Откриване на градината през 2013
Описание
  • Размери: 180 кв.м..
  • Методи на отглеждане: почва; компост.
  • В градината училището отглежда: зеленчуци, декоративни растения, билки,плодни дръвчета, Ягодоплодни овощни видове, кореноплодни растения.
  • Занимания с деца: Сеитба, пресаждане, беритба/жътва, приготвяне на храна, развиване на сетивните, моторно-двигателни умения, както и тези свързани с езика и изкуството.
  • Връзка с училищната програма: Не.Дейностите в градината се провеждат докато децата си играят или са в почивка – те приемат формата на игра и грижа за природата. Някои от темите в учебната програма са донякъде застъпени, но все още не сме разработили методология, която да позволи преки допирни точки с официалната училищна програма.
  • Основни цели на образователната градина:
    • да помогне на всяко едно дете да си развие моторно-двигателния, сетивния и интелектуален потенциал, да се научи да работи с природата, да разбере откъде идва храната, да се запознае с растенията, да му вдъхне любов към природата и здравословната храна;
    • да даде възможност нагрупата/класа да се научи да играе и работи екипно, да се научи да общува, да се научи да си помага и да се научи да се изразява и да демонстрира уважение.
Уеб сайт http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/40