Kindergarten Prikazka

Име Kindergarten Prikazka
Категория Детска градина
Aдрес Bulgaria
Откриване на градината през 2013
Описание
  • Размери: 300 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва, компост.
  • В градината училището отглежда: зеленчуци, декоративни растения, билки, овощни дървета, Ягодоплодни овощни видове, кореноплодни растения.
  • Занимания с деца: Сеитба, пресаждане, беритба/жътва, приготвяне на храна, наблюдения върху целия жизнен цикъл и екосистемата на градината –растения, насекоми, птици, червеи, опрашители
  • Връзка с училищната програма: не.Дейностите в градината допълват темите, заложени в програмата, но не са достатъчно добре и ясно синхронизирани с нея.
  • Основни цели на образователната градина:
    • да помогне на всяко едно дете да се научи от къде идва храната, да има личен досег с природата;
    • да насърчи групата/класа да работи екипно, да чака търпеливо, да уважава правото на другите да участват и да имат собствено мнение.
Уеб сайт http://varna-prikazka.blogspot.bg

http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/72