LabGov – Laboratory for the Governance of the Commons

Име LabGov – LABoratory for the GOVernance of the city as a commons
Категория Университет
Aдрес Viale Gorizia 17, Rome, Italy
Откриване на градината през 2014
Описание
  • Размери: 120 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почваикомпост.
  • В градината организацията отглежда: зеленчуци, билки, овощни дървета и кореноплодни растения.
  • Дейности с децата:сеитба; засаждане и беритба/жътва.
  • В дейностите по градинарство сътрудничеството между децата се насърчава:често
  • Основни цели на образователната градина: Да помогне на детето даи групата/ класа да учи и се грижи за общите пространства заедно с други хора.
Уеб сайт www.labgov.it/