L’aquilone

Име L’aquilone
Категория Детска градина
Aдрес Via Paciaudi Paolo Maria 1/A, 43121 Parma, Italy
Откриване на градината през 2015
Описание
  • Размери: градински сандъци с големина от4 x 1.50 m всеки.
  • Методи на отглеждане: безпочвено; градински сандъци.
  • В градината училището отглежда: Зеленчуци, Билки, Декоративни растения, Овощни дървета, Ягодоплодни растения, Кореноплодни растения.
  • Дейности с децата: Сеитба, пресаждане, беритба/жътва, компостиране и отглеждане на червеи.
  • Връзка с училищната/образователната програма: да, училищния проект цели да подкрепя детските интереси. В допълнение, то се е включило към проект в сътрудничество сТой насърчава подготовката на синергийни зеленчукови градини, използвайки градински сандъци в училищата, където няма градина, а само павиран двор.
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на всяко дете да цени света;
    • Да помогне на групата/класа да бъдат добре заедно, докато си сътрудничат.
Уеб сайт http://www.comune.parma.it/servizieducativi/luogo/it-IT/Scuola-dellinfanzia-LAquilone.aspx