Modena Est

Име Modena Est
Категория Детска градина/ Основно училище
Aдрес Piazza Liberazione 20, Modena, Italy
Откриване на градината през 2012
Описание
  • Размери: 24 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва, безпочвено.
  • В градината училището отглежда: Зеленчуци, Декоративни растения, Билки, Овощни дървета, Ягодоплодни растения, Кореноплодни растения.
  • Дейности с децата: Сеитба, пресаждане, беритба/жътва, приготвяне на храна.
  • Връзка с училищната/образователната програма: да, с други дейности относно образованието по отношение на храненето и приготвянето на храна.
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на всяко дете да познава свойствата и характеристиките на природните елементи (почва, семена, вода и слънце)
    • Да помогне на групата/класа да познава, наблюдава, чака и да си сътрудничи
Уеб сайт https://www.comune.modena.it/istruzione/scuola-dinfanzia-3-6-anni/scuole-dinfanzia-comunali