MUSE – Museo delle Scienze di Trento

Име MUSE – Museo delle Scienze di Trento
Категория Научен музей
Aдрес Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento, Italy
Откриване на градината през 2015
Описание
  • Размери: 2000 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва и безпочвено (компост, в повдигнати лехи- 40 до60 см) (приобщаващо, по-лесно за деца и за деца със специални нужди).
  • В градината организацията отглежда: зеленчуци, декоративни растения, билки, житни разтения, овощни дървета, ягодоплодни растения и кореноплодни растения.
  • Дейности с децата:сеитба и засаждане.
  • В дейностите по градинарство сътрудничеството между децата се насърчава:винаги
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на детето дада увеличи консумацията на здравословни зеленчуцикакто за себе си, така и за семейството си, като има положително въздействие върху по-здравословен начин на живот.
    • Да помогне на групата/ класа да увелични осъзнатостта как приобщаващата групова работа може да доведе до по-добър резултат.
Уеб сайт www.muse.it