декември 7, 2018

Pilot gardens

GARDENStoGROW позволи създаването на пилотни образователни градини за ранно детство във всяка от партньорските страни: Италия, Испания, България и Северна Ирландия (Обединеното кралство).

Градините, създадени като част от проекта GARDENStoGROW, ще позволят на деца от различен произход да участват в приобщаваща учебна среда, без да се засяга какъвто и да е вид дискриминация, подобряване на достъпа, участието и ученето за ученици в неравностойно положение.

Повече информация за това как да създадете различни видове градини можете да намерите в окончателната публикация на изхода „Насоки за методология на GARDENStoGROW“, който предоставя на учителите в ранна детска възраст и ръководителите на училища технически инструкции за това как, кога и къде да изграждат различни видове градини.

ITALY

Explora, the Children’s Museum of Rome 

Istituto Comprensivo Claudio Abbado, pre-primary school Ermenegildo Pistelli Roma

BULGARIA

MUZEIKO FOUNDATION, Children’s Museum of Sofia

Cosmos Kids 1 LTD, pre-primary school of Sofia

 

NORTHERN IRELAND/UK

SOUTH WEST COLLEGE STEM CENTRE & DUNGANNON SCHOOL 

 

SPAIN

Pre-primary school ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL N1 of Bullas

    

FUNDACIÓN TIERRA INTEGRAL of Bullas