GARDENStoGROW – Начало на конкурса за дизайн на лого

Запишете се в конкурса за дизайн на лого – Logo Design ContestGARDENStoGROW – предназначен за художници, графични дизайнери, професионалисти или аматьори, за  дизайн на лого, при което ясно да се откроява марката на проекта GARDENStoGROW, и което да бъде използвано при всички връзки с обществеността, независимо дали са на твърд носител или във виртуалното пространство.