Kick-off meeting

GARDENStoGROW вече е реалност! Основополагащата среща се проведе в Детския научен център – Explorа в Рим, който е и координатор на проекта. Срещата беше с продължителност 2 дни и имаше за цел обсъждане на цели, дейности, крайни срокове и избистряне ролите на партньорите.