Съвместно събитие за обучение на партньорите 2 в Северна Ирландия


От 3-ти до 6-ти юни, кампусът в Югозападния колеж / STEM Center и началното училище Dungannon ще бъде домакин на второто съвместно обучение на партньорите по проекта.
Обучението ще бъде полезно за изграждане на солидна основа, така че партньорите да могат да разпространяват образователното съдържание на учебната платформа с група от 80 учители и обучители. Основните цели и очаквания са:

да гарантират, че градините са места за приобщаване, следвайки обученията и експертните познания на Университета в Парма – Департамент по хуманитарни науки, социални науки и културни индустрии и наученото от видео наблюденията, проведени във всяка страна;
изясняване на съмненията относно техническите инструкции за това как се създават различни видове градини без почва / почва, на базата на опита на Университета в Болоня Alma Mater Studiorum – Департамент по земеделски и хранителни науки;
изграждане на различни умения и компетенции за преподаватели и учители за това как да провеждат практически занимания за деца на възраст от 3 до 6 години, въз основа на различния опит на партньорите, тестване на примери, обхващащи различни теми: живот на растението, екосистема, дейности в градината.
Обучението също ще бъде повод за официално откриване на местната пилотна градина.