Дни на обучение в Северна Ирландия

4 пълни дни на теоретични и практически дейности, 19 участници от 4 държави и активно участие на местните ученици, учители и училищна общност: седмицата на обучение, организирана в Северна Ирландия от началното училище Дънганън и STEM Center @ SWC от 3 до 6 юни обогатяваше и мотивираше!

Защо?

Участниците имаха възможността да тестват с местните ученици поредица от практически занимания, които скоро ще бъдат част от нашия онлайн курс;

университетите-партньори и научноизследователските центрове споделиха своя анализ въз основа на видео наблюденията, заедно с допълнителни данни и полезна техническа информация и съдържание, необходими за създаването и управлението на образователна градина;

персоналът на началното училище „Дунганън“ ни позволи да се насладим на училището и да научим много от училищната среда, подходите и програмите, използвани за образователни цели;

местните партньори положиха големиусилия да открият пилотната градина с участието на ученици, учители, но също и родители и цялата общност.

Още една градина  GARDENtoGROW беше успешно стартирана!

Снимки