Творческа сесия за учители във Великобритания

В Обединеното кралство, Югозападният колеж и началното училище на Дънганън бяха домакини на творческа сесия за учители, които се интересуват от градинарски дейности за ученици на възраст 0-6 години.

Сесията беше отворена за всички учители в района и беше добре посетена.

Основната цел на сесията беше да получи обратна връзка от учителите относно техния личен опит в изграждането и поддържането на градина в училището, включително въздействието, което то има върху учениците и по-широката общност. Учителите бяха разделени на 3 групи и бяха представени редица въпроси, отнасящи се до три области:

  • Умения за преподаване и обучение
  • Технически аспекти
  • Дизайн, управление и участие на заинтересованите страни.

Получената обратна връзка беше много ценна. Освен това, поканихме представители от Eco-Schools иBest kept schools да говорят с учителите за схемите за награди, които се предлагат в Обединеното кралство за градинарство в училищата и това беше добре прието.