Творчески сесии за учители

Explora, Детският музей на Рим, организира на16 април, понеделник, от 15:00 до 18:00 часа, творческа сесия за учители, за да споделят опит, нужди от обучение и технически аспекти, важни елементи за създаване на приобщаваща образователна градина за ранно детска възраст ,

www.mdbr.it