Private Schoolgarden Casa Dei Bambini

Име Private Schoolgarden Casa Dei Bambini
Категория Детска градина
Aдрес Sofia, Bulgaria
Откриване на градината през 2012
Описание
  • Размери: 120 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва.
  • В градината училището отглежда: зеленчуци, декоративни растения, билки,овощни дървета, Ягодоплодни овощни видове, кореноплодни растения.
  • Занимания с деца:Сеитба, пресаждане, беритба/жътва, приготвяне на храна, засаждане на дървета, дизайн за домашни растения, компостиране, събиране на дъждовна вода.
  • Връзка с училищната програма: да.Всичко, което се поднася на децата като теория в часовете по естествените науки, както и практическите умения за живота, развитието на сетивните и моторно-двигателните им умения, има връзка с практическите упражнения и наблюдения в градината. Всички теми и уроци се предават на децата по такъв начин, че те да ги възприемат като едно неразривно свързано цяло.
  • Основни цели на образователната градина:
    • да подтикне всяко едно дете да се учи чрез индивидуален опит и досег с природата;
    • да даде възможност нагрупата/класада развие социални умения, които са от първостепенно значение за общуването и работата в екип. 
Уеб сайт http://montessorisofia.com