Proyecto VIRERE – Centro turístico de energías renovables, permacultura y bioconstrucción

Име Proyecto VIRERE – Centro turístico de energías renovables, permacultura y bioconstrucción
Категория Селскостопанска ферма
Aдрес T.M. de Cehegín Murcia Spain
Откриване на градината през 2017
Описание
  • Размери: 200 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва и пермакултура.
  • В градината организацията отглежда: зеленчуци, декоративни растения, билки, ягодоплодни растения и кореноплодни растения.
  • Дейности с децата:сеитба, засаждане, беритба/жътва и приготвяне на храна. Приготвянето на храната е със слънчева енергия (със съществуващи соларни печки). Съъществуващият биообработвател ни позволява да създадем биотор и да ускорим компостния процес и също да готвим с газова печка чрез биогаз (метан), генериран като отпадъчен продукт в процеса.
  • В дейностите по градинарство сътрудничеството между децата се насърчава:винаги
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на детето даразпознава различните култури и как да се грижи за тях, както и да уважава природата и околната среда.
    • Да помогне на групата/ класа да да научи за причинте за климатините промени и даповиши информираността за въглеродния отпечатък, който храната оставя през цялата верига на потребление до нашите домове.
Уеб сайт www.proyectovirere.com