Soc. Coop. Open Group

Име Soc. Coop. Open Group
Категория Социален кооператив
Aдрес Mura di Porta Galliera 2, 40126 Bologna, Italy
Откриване на градината през 2008/2009
Описание
  • Размери: 2500 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва.
  • В градината организацията отглежда: зеленчуци, декоративни растения, билки и кореноплодни растения.
  • Дейности с децата:сеитба, засаждане, беритба/жътва, приготвяне на храна и cutting.
  • В дейностите по градинарство сътрудничеството между децата се насърчава:винаги
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на детето дарасте с осъзнатост и уважение, като взима под внимание какво го заобикаля.
    • Да помогне на групата/ класа да работят заедно за обща цел, помага им да се чувстват като част от група, която допринася за разтежа на растенията в градината, благодарение на работата на всеки.  
Уеб сайт www.opengroup.eu