Soleluna

Име Soleluna
Категория Детска градина
Aдрес Via Riguzzi Biagio 5/A, 43122 Parma, Italy
Откриване на градината през 2005
Описание
  • Размери: в началото на проекта, площта на парцела беше около 50×30 m. В последвалите години бяха инсталирани 4 големи градински сандъци с размер 3х4. След това от 2014 смесица от засаждане директно в земята и използването на по-малки по размер 2х1 градински сандъци.
  • Методи на отглеждане: почва; градински сандъци
  • В градината училището отглежда: Зеленчуци, Билки, Житни растения, Овощни дървета, Ягодоплодни растения, Кореноплодни растения
  • Дейности с децата: Сеитба, пресаждане, беритба/жътва, приготвяне на храна.
  • Връзка с училищната/образователната програма: Да, проектът има предвид темата на градината.
  • Основни цели на градината:
    • Да помогне на всяко дете да се грижи за естествения свят;
    • Да помогне на групата/класа да си помагат.
Уеб сайт http://www.comune.parma.it/servizieducativi/it-IT/Scuola-dellinfanzia-Soleluna.aspx