февруари 5, 2018

South West College

South West College е един от най-големите професионални и технически колежи в Обединеното Кралство. Персоналът му се състои от повече от 900 служители, които обслужват 22,000 студенти (записани на редовно обучение или на половин ден), с годишен оборот от 42 милиона паунда. Колежът се намира в неурбанизиран район в западната част на Северна Ирландия и предлага модерна учебна програма, целяща да подпомогне местната и регионалната икономика. Колежът се радва на много добра репутация в и извън пределите на Обединеното Кралство. Колежът е получил признание за начина, по който предоставя услугите, демонстрира постоянство по отношение на самото изпълнение на задълженията, както и за стремежа на екипа постоянно да търси усъвършенстване. През април 2014 г. учебното заведение минава формална инспекция и получава най-високата оценка – ‘Grade 1 – Outstanding’, което го прави единственият регионален колеж в Северна Ирландия, носител на въпросната награда и едно от малкото подобни учебни заведения в Обединеното Кралство.

SWC разполага с четири иновационни центъра, които функционират като интерактивни учебни и изложбени пространства, където обучаващите се – деца от начално и средното училище, предприемачи и представители на фирми от различни индустрии – биват насочвани и насърчавани да бъдат част от творчеството, иновациите и неформалното обучение. Всеки иновационен център надгражда учебната програма, като дава възможност за придобиване на допълнителни познания в области като разработването на видеоигри, анимация, дизайн на продукти и триизмерния печат.

Центровете за иновации са следните:

  • STEM: Science Technology Engineering Maths (Наука, технологии, инженерство, математика)
  • CREST: Centre for Renewable Energy and Sustainable Technologies (Център за възобновяема енергия и устойчиви технологии)
  • IMAGE: Creative Industries Studio (Студио за креативни индустрии)
  • IDEA: Product Design and Development Studio (Студио за дизайн и разработване на продукти)

SWC е пионер по отношение на STEM съоръженията за млади хора – през 2011 г. е официалното откриване на първото образователно съоръжение във Великобритания, което се занимава само и единствено с предоставянето на  образователни и интерактивни дейности в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, (http://www.stemcentreni.com). Институтът е замислен по такъв начин, че да впечатли тези, които са заинтересувани от STEM образованието и да създаде въздействащи образователни преживявания чрез досега с високите технологии и сътрудничеството. В самия институт се предлагат някои дейности, които са подходящи за ученици (Key Stage 2&3) и студенти в университета. От момента на отваряне на врати, STEM институтът е бил посетен от повече от 15,000 младежи, учители, педагози и родители. През 2012 г. на STEM центъра са присъдени две престижни награди на Асоциацията на колежите – Association of Colleges (AoC) Beacon Awards и the AQA Award for College/School Partnerships, както и Президентската Награда AoC/AoC Presidents Award, която се дава като признание за усърдната работа, извършена от въпросния институт за засилване на интереса към STEM и разширяването на компетенциите му.

www.swc.ac.uk/