State kindegarten Detska Radost

Име State kindegarten Detska Radost
Категория Детска градина
Aдрес Varna, Bulgaria
Откриване на градината през 2013
Описание
  • Размери: 70 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва; компост.
  • В градината училището отглежда: зеленчуци, декоративни растения, билки,плодови дървета, Ягодоплодни овощни видове, кореноплодни растения.
  • Занимания с деца:Сеитба, пресаждане, беритба/жътва, приготвяне на храна.
  • Връзка с училищната програма: да.Темите, които са застъпени в програмата(сезони, раститетелен живот, разпознаване/различаване на растения, хранителни вериги, здравословни хранителни навици) се изучават чрез показване на градинарската работа на практика.
  • Основни цели на образователната градина:
    • да помогне на всяко едно дете да се сдобие с познание чрез лично преживяване,да развие дълготрайни трудови навици,да възпита в любов към природата,да го накара да осъзнае какво точно е здравословното хранене;
    • да подтикне групата/класа да се научи да живее и да работи заедно, да си споделя, да подхожда екипно и да си помага с оглед постигането на обща цел.
Уеб сайт http://odz13-varna.com 

http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/44