февруари 5, 2018

Università di Parma

Университетът в Парма (UNIPR), основан преди повече от 1000 години, е едно от най-старите висши учебни заведения в света. През вековете UNIPR е бил в състояние да съхрани своята жизненост благодарение на способността си постоянно да е в крак с времето. В UNIPR понастоящем се обучават повече от 25 000 студенти и 1 900 научени и административен персонал. Каталогът с курсове предлага широк набор от академични програми в областта на хуманитарните науки в сферата на точните науки и тази на технологиите. Курсовете се координират от 9 катедри, някои от които се помещават на самия кампус, а други са с различно местоположение. Университетът предлага бакалавърски и магистърски степени в областта на психологията и образованието. Студентите имат възможност и да се запишат докторантура, чиято програма е с продължителност 3 години.

В Катедрата по хуманитарни, социални науки и културни индустрии,Образователната психология е една от най-важните дисциплини, които подлежат на изследователска дейност. Учените, които са на щат в катедрата, разполагат със значителен професионален опит що се отнася до следните теми: социално развитие, емоционална стабилност, процеси на преподаване и учене, както и дискурсивни взаимодействия. Изследователската дейност се извършва основно през призмата на социално-конструктивисткия теоретичен подход, който се опира на смесена методология. Катедрата предоставя възможност за придобиване на магистърска степен по Клинична и Приложна психология, „бакалавър” и „магистър” по Образование и „магистър” по Приложен анализ на поведението (A.B.A.), които са от изключително голямо значение при практическото обучение на преподавателите.

Освен това някои от професорите от катедрата предлагат практически курсове за начални учители и преподаватели, съгласувано с местните власти в  Парма.

http://dusic.unipr.it/it