University Botanical Garden

Име University Botanical Garden
Категория  
Aдрес 49 Moskovska Str, PO Box 157, 1000 Sofia, Bulgaria
Откриване на градината през 1892
Описание
  • Размери: 1000 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва икомпост.
  • В градината организацията отглежда: зеленчуци, декоративни растения, билки, житни растения, овощни дървета, ягодоплодни растения и кореноплодни растения.
  • Дейности с децата: сеитба, засаждане, беритба/жътва, приготвяне на храна исъщински ботанически образователни дейности (какво е семе, частите на растенията, кои части на растенията могат да бъдат използвани за ядене)
  • В дейностите по градинарство сътрудничеството между децата се насърчава:самопонякога
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на детето да научи от къде идва храната, да научи за частите на растенията, да научат да разпознават ядивните части на растенията, да развиват сетивата и практически умения за работа със земята и растенията;
    • Да помогне на групата/ класа даима еднакъв опит, да работят заедно по дадена задача, да споделят впечатления и емоции с другите, да развиват социалните си умения и уважение към другите, да имат умения за ефективна комуникация и работа в екип.
Уеб сайт http://www.ubg-bg.com