Waldorf kindergarten Zlatno zrance

Име Waldorf kindergarten Zlatno zrance
Категория Детска градина/ Основно училище
Aдрес Sofia, Bulgaria
Откриване на градината през 2012
Описание
  • Размери: приблизително30 кв.м..
  • Методи на отглеждане: почва; градински дървени сандъци(2 x5 м).
  • В градината училището отглежда: зеленчуци, декоративни растения, овощни дървета, ягодоплодни овощни видове, кореноплодни растения.
  • Занимания с деца: Сеитба, пресаждане, беритба/жътва, приготвяне на храна.
  • Връзка с училищната програма: да. Това е Валдорфска детска градина и не следват официалната учебна програма, но децата взимат участие във всички дейности, които се провеждат в детската градина.
  • Основни цели на образователната градина:
    • да помогне на всяко едно дете да си разшири кръгозора, да е в помощ на и да се грижи за природата;
    • да насърчи групата/класа да работи като екип, да си оказва взаимопомощ.
Уеб сайт http://zlatno-zrantse.bg/