Zappata Romana

Име Zappata Romana
Категория Частна организация
Aдрес Via A. Vespucci 24, 00185 Roma Italy
Откриване на градината през 2012
Описание
  • Размери: 1000 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почваикомпост.
  • В градината организацията отглежда: зеленчуци, билки, житни разтения, овощни дървета, ягодоплодни растения и кореноплодни растения.
  • Дейности с децата:сеитба, засаждане, беритба/жътва, приготвяне на храна.
  • В дейностите по градинарство сътрудничеството между децата се насърчава:винаги
  • Основни цели на образователната градина:
    • Да помогне на детето дасе свърже с природата и приятелите си с уважение и радост;
    • Да помогне на групата/ класа да направят нови открития, да не се притесняват да се изцапат да разберат природните цикли, сезоните.  
Уеб сайт www.zappataromana.net