Zvezdica Zornica

Име Детска градина “Звездица Зорница“
Категория Детска градина
Aдрес  България
Откриване на градината през 2013
Описание
  • Размери: 200 кв.м.
  • Методи на отглеждане: почва, компост.
  • В градината училището отглежда: зеленчуци, декоративни растения, билки, плодове, Ягодоплодни овощни видове, кореноплодни растения.
  • Занимания с деца: Сеитба, пресаждане, беритба/жътва, приготвяне на храна, торене, събиране на дъждовна вода, събиране на семена.
  • Връзка с училищната програма: да, чрез обсъждането на някои теми от учебната програма
  • Основни цели на образователната градина:
    • да помогне на всяко едно дете да разбере как да борави с почвата и да си отглежда собствена храна;
    • да помогне на групата/класа да се сработи, да демонстрира уважение и търпимост към другите деца.
Уеб сайт http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/36